Asiakassopimusehdot


 

ASIAKASSOPIMUS

Tällä sopimuksella Kuntokeskus Säterinportti ja asiakas solmivat sopimuksen liikuntakeskuksen palvelujen käytön yleisistä ehdoista. Tämä sopimus ei ole liikuntatuotteen ostosopimus eikä sido sellaisen tekemiseen. Mahdollinen liikuntatuotteen osto tehdään aina erikseen. Allekirjoittamalla tämän sopimuksen asiakas ilmoittaa hyväksyvänsä Kuntokeskus Säterinportin yleiset asiakasehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä liikuntapalveluja hankkiessaan ja käyttäessään. Kuntokeskus Säterinportti ja asiakas sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen kaikkia ehtoja.

 

LIIKUNTAPALVELUT

Kuntokeskus Säterinportti tarjoaa asiakkailleen liikuntapalveluita, joiden määrä, sisältö ja hinnat kuvataan Kuntokeskus Säterinportin internetsivuilla ja/tai asiakkaalle esitettävässä markkinointimateriaalissa.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että näiden palveluiden määrä ja sisältö on jatkuvan kehityksen ja muutoksen alainen ja että Kuntokeskus Säterinportti ei ole velvollinen tiedottamaan näistä muutoksista asiakkaalle henkilökohtaisesti. Tarjottava palvelu voi näin osittain poiketa etukäteen markkinointimateriaalissa ilmoitetusta. Kuntokeskus Säterinportti tiedottaa liikuntapalveluiden muutoksista internet sivuillaan, jossa on tarjolla ajan tasainen tieto liikuntapalveluista.

Kuntokeskus Säterinportilla on myös oikeus muuttaa liikuntakeskuksen aukioloaikoja joko tilapäisesti tai pysyvästi. Kuntokeskus Säterinportilla on oikeus tilapäisiin palvelun katkoksiin liikuntakeskuksen parannus- tai huoltotöiden takia. Muutokset liikuntapalveluissa, aukioloajoissa tai palvelukatkokset eivät ole peruste hinnan alennukselle tai liikuntamaksujen palautukselle.

 

ASIAKASSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

Asiakassopimus astuu voimaan välittömästi, kun asiakas on allekirjoittanut asiakassopimuksen, jonka jälkeen se on voimassa toistaiseksi. Allekirjoitus voidaan tehdä kirjallisesti tai sähköisesti. Asiakassopimuksen voimassaolo ei edellytä voimassaolevaa liikuntatuotteen ostoa. Milloin asiakkaalla ei ole sopimuksen allekirjoituksen jälkeen voimassa olevaa liikuntatuotetta ostettuna, tämä sopimus ei käytännössä häneen vaikuta asiakkaan internet käyttäjätunnusta lukuun ottamatta, mutta on edelleen voimassa. Mikäli asiakas ostaa tällaisen jakson jälkeen uuden liikuntatuotteen, hänen ei tarvitse allekirjoittaa asiakassopimusta uudelleen, vaan kerran solmittu sopimus jatkaa voimassa oloaan. Mikäli asiakas haluaa päättää asiakassopimuksen kokonaan, tulee hänen irtisanoa tämä sopimus kirjallisesti sähköpostilla ([email protected]) tai henkilökohtaisesti Kuntokeskus Säterinportin aulapalvelussa yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Kuntokeskus Säterinportilla on oikeus purkaa asiakassopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas syyllistyy tämän sopimuksen ehtojen rikkomiseen tai laiminlyö asiakasmaksujensa suorittamisen. Sopimuksen purun yhteydessä asiakas menettää välittömästi oikeutensa liikuntakeskuksen käyttöön. Sopimuksen purun yhteydessä Kuntokeskus Säterinportti ei palauta ennakkoon mahdollisesti maksettuja liikuntamaksuja.

Tarjouskorttien irtisanomisehdot on määritelty aina verkkokaupassa. Tarjoushintaisen asiakkuuden voi purkaa aikaisintaan ensimmäisen normaalihintaisen kuukauden jälkeen niin, että sopimus päättyy irtisanomista seuraavan kuukauden loppuun. Esimerkki: Asiakas on saanut sopimuksen alkuun tarjousjakson, joka päättyy esimerkiksi helmikuussa. Ensimmäinen normaalihintainen kuukausi on siis maaliskuu. Sopimuksen voi irtisanoa maaliskuussa, jolloin sopimus päättyy huhtikuun loppuun. Sopimuksesta tulee näin ollen maksettavaksi 2 täyttä kalenterikuukautta. Kun tämä ehto on täytetty sopimuksen voi päättää aina seuraavan kalenterikuukauden loppuun.

 

 

LIIKUNTATUOTTEEN OSTO JA IRTISANOMINEN

Asiakas voi ostaa itselleen liikuntatuotteen Kuntokeskus Säterinportin asiakaspalvelusta, kun hän on hyväksynyt ja allekirjoittanut asiakassopimuksen. Liikuntatuotteen osto velvoittaa asiakkaan liikuntatuotteen ehtoihin niiden keston ja maksuehtojen suhteen. Liikuntatuotteen osto katsotaan sitovaksi, silloin kun asiakas on siitä suorittanut ensimmäisen maksuerän.

Liikuntatuote on voimassa toistaiseksi. Määräaikaiset tai muutoin määritellyt tuotteet ovat voimassa tuotetta vastaavan tuotekuvauksen mukaisesti.

Mikäli 12kk määräaikainen sopimus irtisanotaan ennen kun 12kk maksettua kuukautta on tullut täyteen verrataan sopimusta toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hintaan ja näiden välinen erotus tulee maksettavaksi kaikilta käytetyiltä kuukausilta ja irtisamoniskuukaudelta. Tämän lisäksi asiakkaalta veloitetaan 50€:n suuruinen käsittelymaksu.

Kesäkuukausina noudatamme ryhmäliikunnassa poikkeusaikataulua. Kuntosali on avoinna vuoden ympäri.

 

ASIAKKUUDEN TAUOTTAMINEN

Jäsenyyden voi laittaa vuoden aikana kerran tauolle 1-2 kuukaudeksi. Tauosta tulee ilmoittaa viimeistään edeltävän kuukauden 14 päivään ennen tauon alkua. Tauottaminen ja hyvitykset eivät lyhennä mahdollista sopimuksen määräaikaa eikä sopimus voi päättyä taukoon.

 

SAIRAUSLOMAT

Jäsenyys voidaan keskeyttää määräajaksi sairaudesta tai tapaturmasta johtuvan pitkäaikaisen (vähintään kuukauden pituisen) harjoittelukyvyttömyyden, raskauden tai armeijan johdosta.

Keskeytysaika ei vähennä sopimuksen peruskautta. Keskeytystapauksissa sen syystä on pyydettäessä esitettävä kirjallinen todiste, kuten esimerkiksi sairauslomatodistus.

 

LIIKUNTATUOTTEEN IRTISANOMINEN

Toistaiseksi voimassaolevissa sopimuksissa irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Sopimus päättyy irtisanomista seuraavan kalenterikuukauden loppuun.

Liikuntatuote on irtisanottava kirjallisesti sähköpostilla tai henkilökohtaisesti viimeistään kuluvan kuukauden viimeisenä päivänä, jolloin asiakkuus päättyy seuraavan kuukauden loppuun.

Määräaikainen asiakkuus on voimassa vähintään määräajan ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassaolevana asiakkuutena toistaiseksi voimassa olevan tuotteen irtisanomisehdoin.

Mikäli määräaikainen asiakkuus halutaan päättää määräajan loppuun se on irtisanottava viimeistään päättymistä edeltävän kuukauden lopussa.

Tarjouskorttien irtisanomisehdot on määritelty aina verkkokaupassa. Tarjoushintaisen asiakkuuden voi purkaa aikaisintaan ensimmäisen normaalihintaisen kuukauden jälkeen niin, että sopimus päättyy irtisanomista seuraavan kuukauden loppuun. Esimerkki: Asiakas on saanut sopimuksen alkuun tarjousjakson, joka päättyy esimerkiksi helmikuussa. Ensimmäinen normaalihintainen kuukausi on siis maaliskuu. Sopimuksen voi irtisanoa maaliskuussa, jolloin sopimus päättyy huhtikuun loppuun. Sopimuksesta tulee näin ollen maksettavaksi 2 täyttä kalenterikuukautta. Kun tämä ehto on täytetty sopimuksen voi päättää aina seuraavan kalenterikuukauden loppuun.

 

NOUDATETTAVAT HINNAT JA MAKSU

Kuntokeskus Säterinportin liikuntatuotteiden hinnoittelussa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa. Kuntokeskus Säterinportilla on oikeus muuttaa hinnastoaan milloin vain, mutta Kuntokeskus Säterinportin on tiedotettava asiakkaitaan sähköpostitse ja internetsivuillaan mahdollisista hinnanmuutoksista viimeistään kahta kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Hinnasto on nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja asiakaspalvelussa.

Mahdolliset tarjoushintaiset asiakkuudet ovat voimassa tarjoushinnalla sovitun sopimuskauden, jonka jälkeen hinta päivittyy vastaamaan voimassa oleva hinnaston mukaista toistaiseksi voimassa olevan asiakkuuden hintaa.

Toistaiseksi voimassa olevat liikuntatuotteet maksetaan pääsääntöisesti kerran kuussa jokaisen kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Pääasialliset maksutavat ovat verkkolasku ja postitse toimitettava paperilasku. Kuntokeskus Säterinportti toimittaa verkkolaskun niille asiakkaille, jotka ovat aktivoineet verkkolaskutuspalvelun pankissaan. Muille asiakkaille Kuntokeskus Säterinportti lähettää laskun postitse ja lisää laskuun voimassa olevan hinnaston mukaisen laskutuslisän.

Mikäli asiakas on ilmoittanut haluavansa laskun verkkolaskuna, mutta Kuntokeskus Säterinportti ei ole voinut asiakkaalle verkkolaskua toimittaa puuttuvien tietojen tai verkkolaskutuksen aktivoinnin puutteen tai muun asiakkaasta riippuvan seikan johdosta, lähettää Kuntokeskus Säterinportti tällöin laskun postitse ja lisää siihen hinnaston mukaisen laskutuslisän.

Liikuntatuotteet on mahdollista maksaa kokonaan tai osittain etukäteen Kuntokeskus Säterinportin asiakaspalvelussa viimeistään kohdekuukautta edeltävän kuukauden 14. päivänä kaikilla Säterinportin hyväksymillä maksuvälineillä. Listaa Säterinportin hyväksymistä maksuvälineistä ylläpidetään Säterinportin kuntokeskuksen nettisivuilla. Etukäteen maksettuja liikuntamaksuja ei palauteta.

 

ENSIMMÄINEN MAKSU

Asiakkaan ostaessaan toistaiseksi voimassa olevan liikuntatuotteen häneltä veloitetaan liittymisen yhteydessä hinnaston mukainen aloitusmaksu, kuluvan kuun liikuntamaksu sekä ensimmäisen seuraavan täyden kuukauden liikuntamaksu. Kuluvan kuukauden liikuntamaksu lasketaan seuraavan kaavan mukaan:

Kuluvan kuun liikuntamaksu = kuun jäljellä olevien päivien lukumäärä/30 * sopimuksen mukainen kuukausimaksu

 

INTERNETJÄRJESTELMÄ

Jokaiselle asiakkaalle luodaan henkilökohtaiset tunnukset Kuntokeskus Säterinportin internetjärjestelmään.

Internetjärjestelmää käytetään Kuntokeskus Säterinportin palveluista tiedottamiseen ja niiden varaamiseen. Järjestelmässä säilytetään myös asiakkaan henkilö- ja yhteystietoja. Asiakkaan tulee syöttää omatoimisesti tarvittavat henkilö- ja yhteystietonsa internetjärjestelmään. Asiakkaan tulee lisäksi pitää omatoimisesti huolta, että tiedot ovat ajan tasaisia ja syöttää omatoimisesti mahdolliset muutokset järjestelmään. Asiakkaiden internettunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia ja niiden luovuttaminen toisen käyttöön on kielletty. Asiakas säilyttää internettunnuksia ja salasanoja huolellisesti.

 

AVAINTUNNUS JA SALILLE KULKU

Jokaiselle asiakkaalle annetaan käyttöön henkilökohtainen kulkuavain ja / tai PIN-koodi, jolla asiakas pääsee liikuntakeskuksen tiloihin ja jonka avulla hän ilmoittautuu keskukseen saapuessaan. Kulkuavain on pidettävä aina mukana liikuntakeskukseen tultaessa.

Asiakkaan on liikuntakeskukseen tullessaan ilmoittauduttava avaimellaan aulassa olevaan ilmoittautumisjärjestelmään. Keskuksen käyntioven ollessa lukittuna on jokaisen salilla kävijän käytettävä avaimensa käyntioven avainlukijassa. Tämä on tehtävä, vaikka samalla oven avauksella tulisi sisään useita henkilöitä.

Kulkuavain on henkilökohtainen ja asiakas ei saa luovuttaa avaintaan kenenkään toisen käyttöön edes tilapäisesti. Kulkuavain on esitettävä henkilökunnalle vaadittaessa ja asiakkaan on lisäksi pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Asiakkaan on huolehdittava kulkuavaimensa säilytyksestä huolellisesti ja tämä vastaa siitä, että kukaan muu ei hänen avaintaan ei pääse käyttämään. Mikäli asiakkaan avain katoaa, on tämä velvollinen ilmoittamaan siitä Kuntokeskus Säterinportille välittömästi. Tällöin asiakkaan avaimelta poistetaan kulkuoikeus ja asiakas voi joko etsiä avaimensa tai ostaa uuden avaimen toiveidensa mukaan.

Asiakas vastaa kaikissa tapauksissa siitä, ettei päästä liikuntakeskuksen tiloihin ketään sellaista henkilöä, jolla ei ole liikuntaoikeutta keskukseen. Asiakas ei voi tuoda ketään tutustumiskäynnille kiinteistöön tai kuntosaliin ilman, että siitä on sovittu kuntosalin tai kiinteistön edustajan kanssa.

Mikäli asiakas rikkoo tämän pykälän määräyksiä, on Kuntokeskus Säterinportilla oikeus periä tästä asiakkaalta 200€:n suuruinen rangaistusmaksu ja lisäksi Kuntokeskus Säterinportilla on oikeus purkaa asiakkaan sopimus välittömästi. Kaikista luvattomista käynneistä tehdään välittömästi rikosilmoitus.

 

LIIKUNTAKESKUKSEN KÄYTTÖ

Asiakkaalla, jolla on voimassa oleva liikuntatuote, on oikeus käyttää liikuntakeskusta sen aukioloaikoina. Liikuntakeskuksen aukioloajat ilmoitetaan yhtiön internetsivuilla sekä liikuntakeskuksessa.

Asiakkaalla on velvollisuus poistua Säterinportin tiloista Kuntokeskus Säterinportin ilmoittamaan sulkeutumisaikaan mennessä. Mikäli asiakas ei poistu tiloista sulkeutumisaikaan mennessä hän saattaa laukaista varashälytyksen, joka kutsuu paikalle vartijan. Kuntokeskus Säterinportilla on oikeus laskuttaa kaikki hälytyksen aiheuttaman kulut hälytyksen aiheuttaneelta asiakkaalta.

Asiakkaalla ei ole lupa liikkua tai käyttää mitään muita Säterinportin tiloja kuin Säterinportin kuntokeskuksen tiloja.

 

ASIAKKAIDEN KUVAUS

Kuntokeskus Säterinportilla on oikeus ottaa asiakkaistaan kuva asiakasrekisteriinsä.

 

KAMERAVALVONTA

Säterinportin ja Kuntokeskus Säterinportin tiloissa on tallentava kameravalvonta, jolla käytetään kulunvalvonnassa ja turvallisuuden ja omaisuuden suojaamisessa, sekä rikosten ennalta ehkäisemisessä, sekä mahdollisten rikosten selvittämisessa.

Videotallenteita käsittelevät ne kuntokeskuksen ja kiinteistön henkilöt, joiden toimenkuvaan se kuuluu. Videotallenteita ei luovuta kolmansille osapuolille.

Allekirjoittamalla tämän sopimuksen asiakas hyväksyy kameravalvonnan käytön.

ASIAKKAAN VASTUU HARJOITTELUSTAAN

Asiakas harjoittelee Kuntokeskus Säterinportissa aina omalla riskillään ja vastaa siitä, että on riittävän terve osallistumaan Kuntokeskus Säterinportin järjestämiin liikuntapalveluihin. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että liikunnan harrastamiseen liittyy aina jonkin suuruinen loukkaantumisriski ja että Kuntokeskus Säterinportti ei ole millään tavalla vastuussa asiakkaalle sattuvista liikunta-, rasitus- tai muista vammoista.

 

ASIAKKAAN KORVAUSVASTUU

Mikäli asiakas rikkoo Kuntokeskus Säterinportin omaisuutta käyttämällä liikuntavälineitä vastoin ohjeita tai toimimalla muutoin törkeän huolimattomasti, on tämä siitä korvausvastuussa Kuntokeskus Säterinportille.

 

LIIKUNTAKESKUKSEN YLEISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA HENKILÖKUNNAN OHJEET

Asiakkaan on noudatettava aina liikuntakeskuksessa asioidessaan keskuksen yleisiä järjestyssääntöjä ja henkilökunnan antamia ohjeita. Henkilökunnalla on oikeus poistaa asiakas liikuntakeskuksen tiloista, mikäli tämä ei noudata järjestyssääntöjä tai henkilökunnan antamia ohjeita. Henkilökuntaa ovat kaikki keskuksessa työskentelevät henkilöt.

 

MUUTOKSET SOPIMUKSEN EHTOIHIN

Kuntokeskus Säterinportti pitää oikeuden tehdä muutoksia asiakassopimuksen yleisiin ehtoihin niin, että muutokset eivät koske sopimuksen oleellista sisältöä. Sopimusehtojen muutoksista on tiedotettava yhtiön internetsivuilla ja sähköpostitse niille asiakkaille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa, vähintään kaksi kuukautta etukäteen. Asiakkaalla on tämän kahden kuukauden aikana oikeus vaatia omalta kohdaltaan tämän kahden kuukauden ylittävältä ajalta jo maksettujen liikuntatuotteiden osalta noudatettavan aiempaa muuttamatonta sopimusta.

 

SOPIMUSEN SIIRTO

Kuntokeskus Säterinportilla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle. Asiakas ei voi siirtää sopimusta toiselle, vaan jokaisen asiakkaan on solmittava oma henkilökohtainen asiakassopimus.

 

KIISTATAPAUKSET

Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ja kiistat pyritään ratkaisemaan ensi sijassa neuvottelemalla. Mikäli tämä ei tuo ratkaisua, mahdolliset kiistatapaukset käsitellään Espoon käräjäoikeudessa ja niissä noudatetaan Suomen lakia.

 

YLIVOIMAINEN ESTE

Mikäli Kuntokeskus Säterinportille koituu Kuntokeskus Säterinportista riippumaton, ennalta arvaamaton ja olennaisesti Kuntokeskus Säterinportin sopimusvelvollisuuksien täyttämisen mahdollisuuksiin vaikuttava seikka, johon Kuntokeskus Säterinportti ei kohtuullisina pidettävin toimenpitein ole voinut vaikuttaa eikä sitä tai sen vaikutusta estää, Kuntokeskus Säterinportti ei ole velvollinen esteen vaikutuksen aikana sovittuja liikuntamaksuja eikä palauttamaan jo maksettuja liikuntamaksuja esteen vaikutuksen ajalta.